Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2012

nikasnape
22:58

May 30 2012

nikasnape
23:11
2281 d1a0 500
Reposted frommocamoka mocamoka vialathea lathea
nikasnape
23:09
0469 0028
Reposted fromundoing undoing viazombies zombies
nikasnape
23:08
Poradnik profesjonalnego pisarza:

1) Unikaj robienia literuwek.
2) Nie korzystaj z uproszczeń, skrótów itp.
3) Nie korzystaj z nawiasów (chyba że będzie to niezbędne)
4) Wpychanie obcego języka na siłę do naszego nie jest cool.
5) Nigdy nie powinno się uogólniać
6) Nie przesadzaj z cytatami. Jak powiedział Ralph W. Emerson: "Nienawidzę cytatów."
7) Porównania są głupie jak but.
8) Metafory też.
9) Wulgaryzmy są ****owe
10) Niedopowiedzenia nie są zbyt
11) Wyolbrzymienia są milion razy gorsze od niedopowiedzeń
12) Równoważniki zdań? Wywalić.
13) Strona bierna musi być unikana.
13) Poza językiem, należy też mieć wykształcenie w innych kategoriach
15) Na co komu pytania retoryczne?
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaaine aine
nikasnape
23:07
5726 cbb0 500
Genialne!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawishlist wishlist
nikasnape
23:05
1638 15dc
Reposted fromlesbian lesbian
nikasnape
23:00
Reposted fromghasz ghasz
nikasnape
22:58
2631 789b 500
Reposted fromsarchi1 sarchi1 viaaine aine
nikasnape
22:42
Reposted fromghasz ghasz
nikasnape
22:40
3752 1c37 500
Reposted fromrudaaa rudaaa vialathea lathea
nikasnape
22:34
nikasnape
22:34
9346 e3de
Reposted frommorela morela viafrauenfeindlich frauenfeindlich
nikasnape
22:31
“I guess it’s time for my other duties, is it sir” 
nikasnape
22:31
0188 c633
nikasnape
22:20
-Nie będzie ci zimno? 
-Nie. 
-Chcesz moją kurtkę? 
-Nie. 
-Kurwa jak ci moją kurtkę proponuje to masz 
wziąć, co ty filmów nie oglądasz?
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
nikasnape
22:19
Reposted fromamania amania viaaine aine
nikasnape
22:18
3243 44bd 500
Reposted fromdisease disease viayouareawhoree youareawhoree
nikasnape
22:18
1378 7836
Reposted fromsoliloquyy soliloquyy viaaine aine
nikasnape
22:18
3243 8fa2
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
nikasnape
22:17
Kiedy jestem grzeczna jestem bardzo dobra, ale kiedy jestem niegrzeczna jestem jeszcze lepsza.
Reposted fromsawik sawik vianimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl